وابستگی به تکنولوژی موجب تنبلی مغز می شود بنیانگذار فرا تکنیک های یادگیری بدون فراموشی در ایران؛

وابستگی به تکنولوژی موجب تنبلی مغز می شود

تنبلی مغز و چشم پوشی از توانمندی های 100 میلیارد سلول عصبی آن باعث شده تا این تصور در باور بسیاری نهادینه شود که نبوغ و خلاقیت مختص به افراد خاص است و نمی توان یک جامعه پویا با ضریب هوشی بالا را یکجا تصور کرد. افزایش...