فرهنگسازی برای توسعه فناوری اطلاعات لازم است مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:

فرهنگسازی برای توسعه فناوری اطلاعات لازم است

ساری – مشاور اقتصادی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ سازی برای توسعه و ترویج فعالیت های فناوری و اطلاعات را لازم دانست. به گزارش خبرنگار مهر، cheap jerseys محمد شجاعی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه فناوری اطلاعات، موضوع...